คู่มือการปรับขนาด

Cloud Zero ใช้การออกแบบแบบ unisex เราขอแนะนำให้ปรับขนาดตามความยาวของเท้า (IN/CM)

วิธีวัดเท้าของคุณ

1. วางส้นเท้าของคุณให้ชิดกำแพง (เท้าที่ใหญ่ที่สุดของคุณ)

2. วางน้ำหนักตัวของคุณไว้ที่เท้าและวางหนังสือไว้ที่นิ้วเท้าที่ยาวที่สุด

3. ถอดเท้าออกแล้ววัดระยะห่างระหว่างผนังกับหนังสือ

ใช้ความยาวของเท้าของคุณกับแผนภูมิการปรับขนาดด้านบน ตัวอย่างเช่น หากเท้าของคุณมีขนาด 25 ซม. / 10.04 นิ้ว คุณควรเลือกขนาด EUR 40 / US 9